Accomplished
Accomplished
سید‌‌‌آسانا
Siddhasana

شرح انجام

1. بنشنید و پاها را روبه‌روی خود دراز کنید.
2. هر دو زانو را خم کنید و مچ یک پا را نزدیک استخوان لگن روی زمین قرار دهید.
3. قوزک پای دیگر را بالا یا روبه‌روی پای اول قرار دهید، به صورتی که هر دو به خط میانی بدن نزدیک باشند.
4. دست‌ها را روی زانو ها یا هر جایی که احساس راحتی می‌کنید، قرار دهید.
5. لگن را به آرامی رها کنید و بگذارید هر دو زانو به زمین برسند. لگن، شانه‌ها و صورت خود را رها کنید. فرق سر را به سمت بالا بکشید تا ستون مهره‌ها بلند شود.
6. تا زمانی که راحت هستید، در این حالت بمانید.

فواید

بالای کمر را تقویت می‌کند. مفصل ران، زانو و قوزک پا را به آرامی تحت کشش قرار می‌دهد. ذهن را رها و آزاد می‌سازد. حرکتی نشسته و مناسب برای مراقبه و بعضی از تمرین‌های تنفسی است.

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

یک پارچه کوچک تا شده یا یک جوراب را بین دو قوزک پا قرار دهید تا فشار را کاهش دهد. برای جلوگیری از ناراحتی یک پتوی تا شده یا یک کوسن را زیر لگن یا زانوها قرار دهید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن، زانو یا مچ پا دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.