Banana (R)

شرح انجام

8. به پشت دراز بکشید.
9. دو دست را بالای سر ببرید و دست‌ها و آرنج‌ها را در هم قلاب کنید.
10. باسن را روی مت نگه دارید و هر دو پا و قسمت فوقانی بدن را به سمت راست ببرید تا بدن مانند موز قوس پیدا کند.
11. تا زمانی که راحت هستید، در این حرکت بمانید.
12. برای خارج شدن، دست‌ها را پایین بیاورید و پاها و قسمت فوقانی بدن را به مرکز بازگردانید.

فواید

کشش کل قسمت جانبی بدن ، پاها و شانه‌ها

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر دست ها مورمور شدند، آن‌ها را روی سینه قرار دهید.

تنوع پیشرفته

پاشنه‌ها را در راستای کشش بیشتر ضربدری کنید.

موارد احتیاط

اگر در نواحی شانه یا پایین کمر دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.