Boat
Boat
ناو‌‌آسانا
Navasana

شرح انجام

1. پاها را روبه‌روی خود دراز کنید و بنشینید.
2. هر دو زانو را خم کنید، کف پا‌ها را روی زمین قرار دهید و پشت ران‌ها را با دست نگه دارید.
3. با دم، اندکی به عقب خم شوید، پا‌ها را چند سانتی‌متر از زمین بلند کنید و سعی کنید بر لبه پشتی نشیمنگاه تعادل داشته باشید.
4. با بازدم، زانو‌ها را بکشید تا پاها صاف شوند. انگشتان پا را به سمت آسمان بکشید.
5. شانه‌ها را به سمت پایین رها کنید و دست‌ها را به جلو و اطراف زانو‌ها بکشید.
6. عضلات مرکزی بدن را منقبض کنید و سینه را بالا نگه دارید.
7. به مدت چند تنفس در این حرکت بمانید.
8. برای خارج شدن، با بازدم، پا‌ها را پایین بیاورید و چهار زانو بنشینید.

فواید

تقویت و نیرومند کردن پایین کمر، عضلات خم کننده ران و عضلات مرکزی بدن کشش عضله همسترینگ و مفصل‌های ران بهبود تعادل و تمركز

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

در صورت چرخش و گرد شدن پایین کمر، زانو‌ها را خم کنید و در حرکت آردا ناو‌آسانا بمانید. به منظور حفظ تعادل می‌توانید انگشتان دست خود را روی زمین قرار دهید.

تنوع پیشرفته

یک کتاب نازک یا یک آجر را بین زانو‌ها قرار دهید تا پا‌ها قوی‌تر شوند.

موارد احتیاط

اگر در نواحی زانو، لگن، شانه یا شکم دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.