Caterpillar

شرح انجام

1. پاها را روبه‌روی خود دراز کنید و بنشنید.
2. به سمت پاها خم شوید، به ستون مهره‌ها اجازه دهید گرد شود و سرتان را روی ران یا زانو به حالت استراحت قرار دهید.
3. دست‌ها را رها کنید. تمرکز خود را روی آرامش و رها کردن هرگونه تنش در بالای کمر و گردن قرار دهید. توصیه می‌شود، خودآگاه و فعال قسمت خلفی ران را مورد کشش قرار دهید.
4. تا زمانی که راحت هستید، در این حرکت بمانید.
5. برای خارج شدن، با دست‌ها به مت فشار وارد کنید و به آرامی بالا بیایید و صاف بنشینید.

فواید

کشش نواحی خلفی ران و ماهیچه‌های کمر و گردن

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

یک کوسن زیر زانو یا ران قرار دهید تا کشش پشت پا را کمتر حس کنید. اگر گردن به دلیل وزن سر کشیده می‌شود، آرنج‌ها یا یک کوسن را روی ران قرار دهید و سر را روی دست‌ها بگذارید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر سیاتیک دارید یا در پایین کمر دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.