Chair Prayer Twist
Chair Prayer Twist
پاری‌ورتا اوتكات‌آسانا l
Parivrtta Utkatasana

شرح انجام

1. در حرکت تاد‌آسانا بایستید.
2. با دم، دست‌ها را بالای سر بیاورید.
3. با بازدم، زانوها را خم کنید تا ران‌ها تقریباً موازی زمین شوند. در حالی که لگن به سمت پایین و‌ عقب می‌رود، بالاتنه را به آرامی به جلو خم‌ کنید، انگار در حال نشستن روی صندلی باشید.
4. اندکی بیشتر به جلو خم شوید و آرنج چپ را روی بیرون ران راست قرار دهید. در حالی که بالا تنه را به سمت راست می‌چرخانید، لگن و زانوها را به سمت روبه‌رو نگه دارید.
5. کف دست‌ها را در حالت آنجالی مودرا به یکدیگر فشار بدهید و از فشار آرنج بر پا به عنوان اهرم استفاده کنید تا پیچش کمر عمیق‌تر شود. اگر راحت هستید، سر را بچرخانید و به آسمان نگاه کنید.
6. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
7. برای خارج شدن، با دم، آرنج را از پا جدا کنید، زانوها را صاف کنید و بایستید. با بازدم، دست‌ها را پایین بیاورید و به حرکت تاد‌آسانا بازگردید.

فواید

تقویت مچ و ساق پا، زانوها، عضلات همسترینگ، چهار سر ران، سرینی و عضلات مرکزی بدن کشش کمر، کتف‌ها، قفسه سینه و لگن بهبود تعادل و تمرکز و وضعیت اندام بدن افزایش انعطاف در ستون مهره‌ها

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

برای بهبود تعادل و استواری، پاها را به اندازه عرض لگن از یکدیگر جدا کنید. در صورت وجود ناراحتی در گردن، آن را در حالت عادی نگه دارید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی زانو، لگن، کمر یا شانه دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.