Child's Pose
Child's Pose
بال‌آسانا
Balasana

شرح انجام

1. روی چهار دست و پا در حرکت بارمان ‌آسانا آغاز کنید.
2. با بازدم، لگن را روی پاشنه پا پایین بیاورید و پیشانی را روی زمین قرار دهید .
3. دست‌ها را تا جایی که می‌توانید، به جلو بکشید یا در کنار خود به حالت استراحت قرار دهید یا زیر پیشانی بگذارید. سر را به هر طرف که راحت هستید، برگردانید.
4. تا زمانی که راحت هستید، در این حرکت بمانید .
5. برای خارج شدن، دست‌ها را زیر شانه قرار دهید، با دم و با فشاری اندک بالا بیایید و دو زانو بنشینید یا به حرکت بارمان ‌آسانا باز‌گردید.

فواید

آرامش و رهایی ذهن به منظور کاهش اضطراب کشش ملایم در نواحی پایین کمر، لگن، ران‌ها، زانوها و قوزک‌ها رهاسازی تنش بین دو کتف حرکتی مناسب برای استراحت بعد از حرکات قدرتی و پیشرفته

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

یک پتوی تا شده را زیر لگن، سر یا زانوها قرار دهید تا از ناراحتی جلوگیری شود. اگر باردار هستید یا در این حرکت به سختی تنفس می‌کنید، زانوها را از یکدیگر دور کنید تا فشار را از ناحیه شکمی آزاد کنید. زانوها را از یکدیگر جدا کنید، دست‌ها را زیر بدن حرکت دهید تا به پشت مت برسند و سپس سر را به یک طرف بچرخانید. یک پتوی تا شده را بین ران‌ها یا ساق‌ها قرار دهید تا راحت‌تر روی پاشنه‌ها بنشینید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی زانو یا لگن دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.