Cobbler
Cobbler
باداکون‌آسانا
Baddha Konasana

شرح انجام

1. بنشنید و پاها را روبه‌روی خود دراز کنید.
2. زانوها را خم کنید و پاشنه‌ی پاها را به سمت لگن بیاورید.
3. کف پاها را به یکدیگر بچسبانید و اجازه بدهید زانوها به طرفین رها شوند.
4. نوک انگشتان دست را اندکی پشت لگن قرار دهید. با دم، قفسه سینه را بالا بیاورید و باز کنید.
5. با بازدم، به سمت جلو روی پاها خم شوید.
6. ساق پا را نگه دارید یا انگشتان دست را دور پا حلقه کنید یا دستان خود را به سمت جلوی مت بکشید.
7. سر و گردن را روی پاها رها کنید.
8. تا زمانی که راحت هستید، در این حرکت بمانید.
9. برای خارج شدن، با دم، با دست‌ها به عقب قدم بردارید، بالاتنه را به آرامی راست کنید و پاها را به سمت جلو دراز کنید.

فواید

کشش عضلات کشاله ران، چهار سر ران، لگن و پایین کمر

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر عضلات کشاله ران تنگی دارید، یک پتوی تا شده یا یک کوسن را زیر زانو یا لگن قرار دهید.

تنوع پیشرفته

برای کشش عمیق‌تر در لگن، پاها را چند سانتی‌متر به سمت جلو ببرید و از بدن دور کنید.

موارد احتیاط

اگر در نواحی زانو، کشاله ران یا لگن دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.