Cobra Twist (R)
Cobra Twist
پاری‌ورتا بوجانگ‌آسانا
Parivrtta Bhujangasana

شرح انجام

1. بروی شکم بخوابید.
2. چانه را روی زمین قرار دهید و کف دست‌ها را زیر شانه‌ها بگذارید.
3. انگشتان دست را از یکدیگر باز کنید، شانه‌ها را به سمت عقب بچرخانید و آرنج‌ها را نزدیک بدن نگه دارید.
4. با دم، عضلات بالای کمر را درگیر کنید تا سینه را از زمین جدا کنید و به حرکت بوجانگ‌آسانا بروید.
5. دست چپ را به سمت خط میانی بدن و روبه‌روی خود بیاورید، قفسه سینه را به سمت راست باز کنید و دست راست را دور قسمت درونی ران راست قلاب کنید.
6. شانه‌ها را به سمت پایین رها کنید و به سمت شانه راست نگاه کنید.
7. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
8. برای خارج شدن، با بازدم، به آرامی سینه را پایین بیاورید و بازوها را در طرفین بدن روی زمین قرار دهید. لگن را به دو طرف بگردانید تا هر گونه تنش در پایین کمر را آزاد کنید.

فواید

افزایش قدرت و انعطاف‌پذیری عضلات امتداد ستون مهره‌ها کشش در نواحی سینه، کتف و شکم تقویت شانه‌ها، بالاتنه و عضلات مرکزی بدن

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

برای پیچشی ملایم‌تر از ‌بوجانگ‌آسانا، هر دو دست را روی زمین نگه دارید و سر و شانه‌ها را به آرامی به سمت راست برگردانید. در راستای شانه‌ی راست و به سمت عقب مت نگاه کنید. تنوع پیشرفته: برای پیچشی پویاتر، دست راست را هم‌ارتفاع شانه به سمت عقب دراز کنید. دست را به موازات زمین نگه دارید و انگشتان دست راست را به سمت دیوار پشت سرتان بکشید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر باردار هستید یا در نواحی کمر، شانه یا مچ دست دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.