Corpse
Corpse
شاو‌آسانا
Svasana

شرح انجام

1. به پشت دراز بکشید.
2. پاها را اندکی از یکدیگر باز کنید و سپس آن‌ها را رها کنید و دست‌ها را در حالی که کف آن‌ها به سمت بالاست، چند سانتی‌متر دور از بدن روی زمین قرار دهید.
3. چشم‌ها را ببندید و به کل بدن اجازه دهید آرام و سنگین شود.
4. هر ‌گونه گرفتگی در عضله‌ها را رها کنید و طبیعی تنفس کنید.
5. تا زمانی که راحت هستید، در این حرکت بمانید.

فواید

حرکتی عالی برای استراحت هنگام تمرین یا بعد از تمرین ایجاد آرامش در بدن و ذهن کاهش فشار روحی و خستگی

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

یک کوسن یا پتوی تا شده را زیر ران‌ها یا زانوها قرار دهید تا هرگونه تنش در پایین کمر را آزاد کنید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر باردار هستید، سر و سینه خود را روی یک کوسن قرار دهید تا بالاتر از شکم باشند.