Crane
Crane
باک‌آسانا
Bakasana

شرح انجام

1. روی پاشنه پا دو زانو بنشینید.
2. به حرکت مال‌آسانا بروید، طوری که پاها کمی بیشتر از عرض شانه‌ها از یکدیگر فاصله داشته باشند.
3. بالاتنه را به سمت جلو و بین زانوها بیاورید و دست‌ها را جلوتر از بدن در حالی که به اندازه‌ی عرض شانه‌ها از یکدیگر فاصله دارند، روی زمین قرار دهید. انگشتان دست را از یکدیگر کامل باز کنید.
4. زانوها را نزدیک زیر بغل ببرید و نشیمنگاه را تا حد امکان به‌ سمت بالا بیاورید و روی پنجه‌های پا بروید.
5. به آرامی به سمت جلو خم شوید، عضلات مرکزی بدن را منقبض کنید و پاها را از روی زمین بلند کنید. روی دست‌ها تعادل پیدا کنید.
6. پاشنه‌ی پاها را به سمت باسن ببرید، ستون مهره‌ها را گرد کنید و به روبه‌رو نگاه کنید.
7. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
8. برای خارج شدن، با بازدم به آرامی پاها را پایین بیاورید و روی زمین قرار دهید و به حرکت بال‌آسانا بروید.

فواید

تقویت عضلات مرکزی بدن، بالای کمر، عضلات کشاله ران، بازوها، ساعد و مچ دست بهبود تعادل و افزایش آگاهی بر بدن

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر در این حرکت مبتدی هستید، برای مراقبت احتمال افتادن از روبه‌رو، یک بالش یا کوسن را روبه‌روی خود قرار دهید. اگر بلند کردن هم‌زمان هر دو پا برایتان سخت است، بلند کردن یک پا و سپس دیگری را به منظور ایجاد قدرت و اعتمادبه‌نفس امتحان کنید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر باردار هستید یا در نواحی کمر، شانه یا مچ دست دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.