Eight Angle (L)
Eight Angle
آشتاواکرآسانا
Astavakrasana

شرح انجام

1. پاها را روبه‌روی خود دراز کنید و بنشینید.
2. زانوی چپ را خم کنید و کف پا را نزدیک لگن‌ روی زمین قرار دهید.
3. بازوی چپ را از داخل زانوی چپ رد کنید، بگذارید پا از زمین بلند شود. سعی کنید زانوی چپ را تا بالاترین حد ممکن روی دست یا شانه قرار بدهید.
4. با دم، کف دست‌ها را روی زمین در دو طرف لگن قرار دهید.
5. با بازدم، برای بلند کردن پایین‌تنه و پای راست، به زمین نیرو وارد کنید.
6. پس از بلند شدن پاشنه‌ی راست از روی زمین، آن را دور پاشنه‌ی چپ قلاب کنید.
7. بازوی چپ را بین دو ران فشار بدهید و پاها را به بیرون از بدن در سمت چپ بکشید، بالاتنه را رو به جلو و موازی زمین بیاورید.
8. به مدت چند تنفس در این حرکت بمانید.
9. برای خارج شدن، با بازدم، لگن را روی زمین بیاورید، پاشنه‌ها را از هم جدا کنید و وارد حرکت داندآسانا بشوید.

فواید

تقویت شانه‌ها، بازوها، مچ دست، عضلات مرکزی بدن و کشاله ران کشش پایین کمر و همسترینگ بهبود تعادل و تمرکز

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر نمی‌توانید حرکت را کامل انجام بدهید، فقط لگن و پای صاف را قبل از قلاب کردن پاشنه‌ها و جلو آمدن بالا بیاورید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی مچ دست، آرنج یا شانه دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.