Feathered-Peacock
Feathered Peacock
پینچا مایورآسانا
Pincha Mayurasana

شرح انجام

1. روی چهار دست و پا در حرکت بارمان ‌آسانا آغاز کنید.
2. آرنج‌ها را با فاصله عرض شانه‌ روی زمین قرار دهید.
3. انگشتان دست را از یکدیگر باز کنید، کف انگشتان پا را روی زمین قرار دهید و با پاها به جلو قدم بردارید.
4. وقتی لگن بالا است، یک پا را بلند کنید و با ضربه‌ای آرام به بالا بروید.
5. روی ساعد‌ها تعادلتان را حفظ کنید و به آرامی پاها را به هم برسانید.
6. عضلات مرکزی بدن را درگیر نگه دارید، پاها را بلند کنید و شانه‌ها را به سمت پایین و به دور از گوش‌ها حرکت دهید.
7. به مدت چند تنفس در این حرکت بمانید.
8. برای خارج شدن، با دم، پاها را پایین بیاورید تا به بارمان‌آسانا برسید.

فواید

تقویت بالای کمر، شانه‌ها و عضلات مرکزی بدن بهبود تعادل و تمرکز

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

تا موقعی که بدون نیاز به کمک بتوانید تعادل خود را حفظ کنید، این حرکت را روبه‌روی دیوار انجام دهید. برای قوی شدن و کسب توان انجام این حرکت، آردا پینچا مایورآسانا و ماکارا آدُموکها شوان‌آسانا را تمرین کنید. یک کمربند یا بند یوگا دور بالای بازوها ببندید تا از باز شدن آن‌ها به طرفین جلوگیری کنید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر سردرد دارید یا در نواحی شانه یا کمر دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.