Half Boat
Half Boat
آردا ناوآسانا
Ardha Navasana

شرح انجام

1. پاها را به حالت استراحت روبه‌روی خود قرار دهید و بنشنید.
2. زانوها را را خم کنید، کف پاها را روی زمین قرار دهید و با دست‌ها پشت ران را نگه دارید.
3. با دم، کمی به عقب خم شوید، پاها را مقداری از زمین بلند کنید و سعی بر ایجاد تعادل بر لبه‌ی پشتی نشیمنگاه داشته باشید.
4. با بازدم، پاها را بیشتر بلند کنید تا ساق‌ها موازی با زمین شوند.
5. شانه‌ها را به پایین رها کنید و دست‌ها را در دو طرف زانوها به جلو بکشید.
6. شکم و عضلات مرکزی بدن را منقبض کنید و سینه را بالا نگه دارید.
7. به مدت چند تنفس در این حرکت بمانید.
8. برای خارج شدن، با بازدم، پاها را پایین بیاورید و چهار زانو بنشینید.

فواید

تقویت پایین کمر، عضلات مرکزی بدن، عضلات خم کننده ران و ران‌ها بهبود تعادل و كمك به تمركز

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

انگشتان دست را روی زمین نگه دارید تا تعادل خود را تحت کنترل داشته باشید.

تنوع پیشرفته

یک کتاب نازک بین زانوها قرار دهید تا پاها قوی‌تر شوند. هنگامی که آماده بودید، پاها را کاملاً صاف کنید تا به حرکت ناو‌آسانا برسید.

موارد احتیاط

اگر در نواحی زانو، لگن، شکم یا شانه دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.