Half Locust - Advance
Half Locust-Advanced
آردا شالاب‌آسانا lll
Ardha Salabhasana lll

شرح انجام

1. روی شکم بخوابید.
2. چانه را روی زمین بیاورید، بازوها را زیر بدن ببرید و انگشت‌ها را در هم قلاب کنید. همچنین می‌توانید کف دست‌ها را رو به پایین قرار دهید یا اگر احساس راحتی می‌کنید، آن‌ها را مشت کنید.
3. بدن را اندکی به جلو بیاندازید.
4. با دم، بازوها را به زمین فشار بدهید، پایین کمر را درگیر کنید و پاها را بالا بکشید تا بدن عمودی شود.
5. به آرامی زانوها را خم کنید و بگذارید پاها به سمت سر بیایند.
6. به مدت چند تنفس در این حرکت بمانید.
7. برای خارج شدن، با بازدم، پاها را با کنترل پایین بیاورید و دست را آزاد کنید.

فواید

تقویت کمر، عضلات سرینی، عضلات مرکزی بدن و بازوها کشش ران‌ها، عضلات خم کننده ران، شکم، قفسه سینه و گردن

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

این آسانا تغییرات ای برای مبتدیان​ ندارد.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر باردار هستید یا در کمر دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.