Half Locust - Beginner (R)
Half Locust-Beginner
آردا شالاب‌آسانا l
Ardha Salabhasana l

شرح انجام

1. روی شکم بخوابید.
2. چانه را روی زمین بیاورید، بازوها را زیر بدن ببرید و انگشت‌ها را در هم قلاب کنید. همچنین می‌توانید کف دست‌ها را رو به پایین قرار دهید یا اگر احساس راحتی می‌کنید، آن‌ها را مشت کنید.
3. با دم، پای راست را بالا بکشید و آن را تا حدی بالا ببرید که لگن به راست نچرخد.
4. به مدت چند تنفس در این حرکت بمانید.
5. برای خارج شدن، با بازدم، پا را با کنترل پایین بیاورید.

فواید

تقویت پایین کمر، عضلات سرینی و همسترینگ

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

یک پتوی تا شده را زیر لگن قرار دهید تا از نارحتی آن جلوگیری کنید. برای پشتیبانی یک کوسن زیر ران‌ها بگذارید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر باردار هستید یا در نواحی کمر یا پا دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.