Half Locust
Half Locust
آردا شالاب‌آسانا ll
Ardha Salabhasana ll

شرح انجام

1. روی شکم بخوابید.
2. چانه را روی زمین بیاورید ، بازوها را زیر بدن ببرید و انگشت‌ها را در هم قلاب کنید. همچنین می‌توانید کف دست‌ها را رو به پایین قرار دهید یا اگر احساس راحتی می‌کنید، آن‌ها را مشت کنید.
3. بدن را اندکی به جلو بیاندازید.
4. با دم، پاها را رو به آسمان بلند کنید. پاها را به هم فشار بدهید و زانوها را صاف نگه دارید.
5. به مدت چند تنفس در این حرکت بمانید.
6. برای خارج شدن، با بازدم، پاها را با کنترل پایین بیاورید و دست را آزاد کنید.

فواید

تقویت پایین کمر، عضلات سرینی و همسترینگ

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

یک پتوی تا شده را زیر لگن قرار دهید تا از ناراحتی آن جلوگیری کنید. برای پشتیبانی یک کوسن زیر ران‌ها بگذارید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر باردار هستید یا در نواحی کمر یا پا دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.