Half-Moon-Advanced
Half Moon-Advanced
آردا چاندرآسانا ll
Ardha Chandrasana ll

شرح انجام

1. پاها را تا جایی که راحت هستید، از یکدیگر دور کنید و در حالت پاباز بایستید.
2. پای چپ را به بیرون بچرخانید، طوری که رو به جلو اشاره کند.
3. انگشتان دست چپ را روی زمین تقریباً حدود نیم متر جلوتر از پای چپ قرار دهید و پای چپ را به طور کامل صاف کنید.
4. پای راست را به سوی بالا و موازی زمین بکشید، در حالی که ران، لگن و سینه را به سمت راست باز می کنید.
5. دست راست را به سوی آسمان بلند کنید و هنگامی که آماده بودید، سر را به سمت آسمان ببرید و به نوک انگشتان خود نگاه کنید و به حالت آردا چاندرآسانا l برسید.
6. به آرامی پای راست را خم کنید و بالای پای راست را با دست راست خود بگیرید.
7. سینه را باز کنید و بالای پا را به دست فشار بدهید و به آرامی تنفس کنید.
8. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
9. برای خارج شدن، با بازدم، پا را به پایین رها کنید و به حالت پاباز بازگردید.

فواید

بهبود تعادل و کمک به تمرکز کشیده شدن لگن، ران‌ها، عضلات کشاله ران، همسترینگ، قفسه سینه و شانه تقویت قوزک پا، عضلات زانو و پشت ساق، ران، کمر و عضلات مرکزی بدن

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر رسیدن به زمین برای شما دشوار است، دست خود را روی یک آجر یوگا قرار بدهید. در صورتی که چرخاندن سر ناراحت کننده است، سر و گردن را در حالت عادی قرار بدهید.

تنوع پیشرفته

دست پایینی را چند سانتی‌متر بالاتر از زمین شناور نگه دارید تا کاملاً روی پای ایستاده، تعادلتان را حفظ کنید.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن، مچ پا، شانه یا کمر دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.