Half Shoulder Stand
Half Shoulder Stand
آردا ساروانگ‌آسانا
Ardha Sarvangasana

شرح انجام

1. به پشت بخوابید. زانوها را خم کنید. پاشنه‌های پا نزدیک باسن باشند و دست‌ها کنار بدن رو به زمین قرار بگیرند.
2. دست‌ها را به مت فشار بدهید و پاها را بلند کنید و بالای سر خود ببرید.
3. پایین کمر را با دست‌ها و انگشتان نگه دارید، طوری که انگشتان رو به بالا باشند.
4. پاها را رو به بالا بکشید و آن‌ها را بالای سر صاف کنید، بگذارید دست‌ها وزن پایین‌تنه را تحمل کنند.
5. یک نقطه‌ی تعادل برای رهایی عضلات پا پیدا کنید.
6. تا زمانی که راحت هستید، در این حرکت بمانید.
7. برای خارج شدن، زانوها را خم کنید تا پاها به سوی سر پایین بیایند، کف دست‌ها را به مت برگردانید و ستون مهره‌ها را به آرامی روی زمین بازگردانید.

فواید

یک پتوی تا شده را زیر کمر و شانه‌ها قرار دهید تا فضای بیشتری برای گردن فراهم شود. پاها را روی یک دیوار بگذارید و یک کوسن زیر لگن‌ قرار دهید.

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

این آسانا تغییرات ای برای مبتدیان​ ندارد.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی گردن یا کمر دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید. برای جلوگیری از آسیب دیدن گردن، از چرخاندن سر به طرفین خودداری کنید.