Half Supported Headstand
Half Supported Headstand
آردا سالامبا شیرشآسانا
Ardha Salamba Sirshasana

شرح انجام

1. روی چهار دست و پا در حرکت بارمان ‌آسانا آغاز کنید.
2. ساعدها را روی زمین بیاورید تا انگشتان دور آرنج مخالف حلفه شوند.
3. انگشتان را درون هم حلقه کنید و با دست‌ها یک محافظ برای سر بسازید.
4. انگشتان پا را به زیر بدهید. به جلو خم شوید و فرق سر را روی زمین قرار بدهید، به صورتی که بالای سر روی دست‌ها تکیه کرده باشد.
5. ساعدها را به زمین فشار دهید و شانه‌ها را از گوش‌ها دور کنید.
6. پاها را صاف کنید تا لگن بالاتر برود و دست‌ها را به جلو ببرید تا وقتی که بالاتنه نسبتاً عمود بر زمین باشد.
7. وقتی بدن به اندازه‌ی کافی صاف باشد، انگشتان پا به صورت طبیعی از روی زمین بلند خواهند شد. میزان نیروی وارد به سر را با هدایت وزن روی ساعد و آرنج‌ها تنظیم کنید.
8. زانوها را خم کنید و پاشنه‌های پا را نزدیک باسن بکشید، به صورتی که زانوها رو به سینه باشند.
9. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
10. برای خارج شدن، با بازدم، به آرامی انگشتان پا را روی زمین بیاورید و با کنترل به بال‌آسانا بازگردید.

فواید

بهبود تعادل و کمک به تمرکز تقویت بالای کمر، شانه‌ها و عضلات مرکزی بدن

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

انگشتان پا را روی زمین نگه دارید تا قبل از بلند کردن پاها به بالا نیروی خود را ذخیره کنید. حرکت را کنار یک دیوار انجام بدهید و ابتدا پشت به دیوار انگشتان پا را روی دیوار بالا ببرید تا پاها موازی زمین شوند. این کار برای ذخیره نیرو و ایجاد اعتماد به نفس لازم برای این حرکت مفید است.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی گردن یا شانه دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید. اگر هنگام تمرین این حرکت افتادید، اتفاقی بسیار معمولی است. در این صورت از سفت کردن بدن خود اجتناب کنید. چانه و زانوها را داخل سینه جمع کنید، بگذارید بدنتان شل شود تا بتوانید به آرامی روی زمین بغلتید. حتی می‌توانید افتادن را تمرین کنید تا بر ترس از آن غلبه کنید.