Happy Baby
Happy Baby
آناندا بال‌آسانا
Ananda Balasana

شرح انجام

1. به پشت بخوابید.
2. هر دو زانو را به داخل سینه بیاورید.
3. دست‌ها را از داخل دو زانو بالا ببرید و کف دو پا را با دستان نگه دارید.
4. پاها را خم کنید و آن‌ها را طوری از هم دور کنید که پاها مستقیم بالای زانوها باشند.
5. با پاها فشار ملایمی به پایین وارد کنید تا زانوها در دو طرف سینه روی زمین قرار بگیرند.
6. تا زمانی‌ که راحت هستید، در این حرکت بمانید.
7. برای خارج شدن، پاها را رها کنید و در جلو به حالت شاوآسانا قرار دهید.

فواید

کشش عمیق در لگن، کشاله ران و پایی کمر تقویت عضلات قفسه سینه و بازوها

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

در هر نوبت یک پا را با یک دست نگه دارید و پای دیگر را در جلو صاف کنید. اگر نمی‌توانید به پا برسید، یک کمربند یا طناب دور هر پا بپیچید و هر دو طرف را با دست‌ها نگه دارید.

تنوع پیشرفته

برای کششی عمیق‌تر پاها را به تدریج صاف کنید و در همان حال پاها را به پایین بکشید و بیشتر از هم جدا کنید. فراموش نکنید که لگن را در تماس با زمین نگه دارید.

موارد احتیاط

اگر باردار هستید یا در نواحی گردن یا زانو دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.