High Lunge Prayer Twist (R)
High Lunge Prayer Twist
پاری‌ورتا آنجِینی‌آسانا
Parivrtta Anjaneyasana l

شرح انجام

1. در حرکت تادآسانا بایستید.
2. از لگن به جلو خم شوید و پای راست را عقب در انتهای مت قرار بدهید.
3. مطمئن شوید که زانوی چپ مستقیم بالای مچ پای چپ قرار دارد.
4. با دم، بالاتنه را بالا بکشید و هر دو دست را بالای سر برسانید، طوری که کف آن‌ها رو به هم باشد.
5. دنبالچه را رو به زمین بکشید و پای چپ را تا پاشنه محکم کنید.
6. به آرامی به جلو خم شوید، آرنج دست چپ را روی بیرون ران راست قرار بدهید و بالاتنه را به راست بپیچانید.
7. کف دست‌ها را روی هم قرار بدهید و با استفاده از اهرمی که با پا دارید، پیچش را عمیق‌تر کنید. اگر راحت هستید، سر را بچرخانید و به آسمان نگاه کنید.
8. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
9. برای خارج شدن، با دم، آرنج را از ران رها کرده و دست‌ها را در دو طرف پا جلو بیاورید. بازدم را ادامه بدهید تا پای چپ را جلو بیاورید و بالا بیایید و به حرکت تادآسانا بازگردید.

فواید

تقویت شانه، عضلات شکم، بالای کمر، کشاله ران، ران‌ها و مچ پا کشش لگن، ران، کشاله ران و قفسه سینه

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر گرداندن سر برای شما سخت است، سر و گردن را در حالت عادی نگه دارید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن، زانو یا شانه دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.