Humble Warrior (L)
Humble Warrior
بادا ویرابادرآسانا
Baddha Virabhadrasana

شرح انجام

1. در حرکت تادآسانا بایستید.
2. از لگن به جلو خم شوید و پای راست را عقب در انتهای مت قرار بدهید.
3. مطمئن شوید که زانوی چپ مستقیم بالای مچ پای چپ قرار دارد.
4. با دم، انگشتان دست را پشت کمر در یکدیگر حلقه کنید، دست‌ها را به پشت بکشید و وارد خمش ملایمی به پشت شوید.
5. با بازدم، بالاتنه را جلو بیاورید و آن را داخل ران راست ببرید.
6. کتف‌ها را به هم بفشارید، گردن را رها کنید و به پای پشتی خود نگاه کنید.
7. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
8. برای خارج شدن، دم را ادامه بدهید تا بدن را بلند کند و دست‌ها را رها کنید و با قدم برداشتن به جلو به حرکت تادآسانا بازگردید.

فواید

تقویت ران، مچ پا، عضلات سرینی، بالای کمر، شانه‌ها و بازوها کشش لگن، عضلات کشاله ران، قفسه سینه و شانه‌ها آرامش و رهایی ذهن

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

برای کششی ملایم‌تر بالاتنه را جلو بیاورید و روی ران استراحت بدهید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن، زانو، مچ پا یا شانه دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.