King Pigeon
کاپُت‌اسانا
Kapotasana

شرح انجام

1. در اوشتر‌‌‌‌‌آسانا آغاز کنید.
2. با دقت هر دست را به نوبت بالای سر ببرید و آن را در پشت پای خود روی مت قرار بدهید، به صورتی که انگشتان به جلو اشاره کنند.
3. دست‌ها را به طرف پاها ببرید و پاشنه‌های پا را بگیرید.
4. بگذارید آرنج‌ها و سر روی مت استراحت کنند.
5. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حالت باقی بمانید.
6. برای خارج شدن، دست‌ها را از پاشنه‌ها رها کنید و به آرامی هر دست را به نوبت پایین کمر بیاورید و با دم، به آرامی خود را بالا بیاورید، به صورتی که سر و گردن در آخر بالا بیایند.

فواید

کشش تمامی قسمت‌های جلویی بدن شامل گلو، قفسه سینه، شکم‌،‌ عضلات خم کننده ران، ران‌ها و قوزک پا تقویت عضلات سرینی، بالای کمر، شانه‌‌ها و عضلات در امتداد ستون مهره‌ها

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

این آسانا تغییرات ای برای مبتدیان​ ندارد.

تنوع پیشرفته

این حرکت را با زانوها و پاها در کنار هم به صورتی عمیق‌تر تمرین کنید.

موارد احتیاط

اگر در نواحی زانو، کمر، شانه، گردن یا شکم دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.