Lizard Lunge (L)
Lizard
اوتان‌ پریشتآسانا
Utthan Pristhasana

شرح انجام

1. از حرکت آدُموکا شوان‌آسانا شروع کنید.
2. با بازدم، پای چپ را جلو بیاورید و مطمئن شوید که زانو مستقیم بالای قوزک قرار دارد.
3. زانوی راست را روی مت بیاورید.
4. پای چپ را چند سانتی‌متر بیرون بدهید.
5. آرنج‌ها را روی زمین بیاورید و لگن را کمی به پایین فشار بدهید.
6. بگذارید لگن به پایین حرکت کند و مطمئن شوید که کف پای چپ روی زمین باقی بماند.
7. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
8. برای خارج شدن، با دم، روی دست‌ها بازگردید و با بازدم، پای چپ را عقب ببرید و به حرکت آدُموکا شوان‌آسانا بازگردید.

فواید

کشش عمیق لکن، ران و همسترینگ آرامش و رهایی ذهن

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر نمی‌توانید آرنج را به زمین برسانید، آن را روی یک آجر یوگا بگذارید یا روی دست‌ها بمانید.

تنوع پیشرفته

برای کشش عمیق‌تر، انگشتان پشتی را پایین بدهید، پا را صاف کنید و روی پا را روی زمین بگذارید.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن یا زانو دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.