Monkey (R)
Monkey
هانومان‌آسانا
Hanumanasana

شرح انجام

1. روی پاشنه‌های پا، دو زانو بنشینید.
2. پای راست را جلو بیاورید، بین دو دست قرار بدهید و مطمئن شوید که زانو مستقیم بالای قوزک پا قرار دارد.
3. با بازدم، پای راست را صاف کنید و لگن را به پشت مت برسانید.
4. بگذارید کف پای راست از روی مت بلند شود و روی پاشنه قرار بگیرید.
5. پاشنه‌ی راست را به آرامی جلو ببرید، دو پا را به آرامی صاف کنید و با استفاده از دست‌ها، وزن بدن را تقسیم کنید.
6. پاشنه‌ی پا را آنقدر جلو بدهید تا پشت ران راست و جلوی ران چپ روی مت قرار بگیرند، مطمئن شوید که پاها در مقابل بدن قرار دارند و به دو طرف زاویه ندارند.
7. دو دست را بالا ببرید، به جلو نگاه کنید و به آرامی تنفس کنید.
8. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
9. برای خارج شدن، دست‌ها را در دو طرف پای راست قرار بدهید و به آرامی دو زانو بنشینید.

فواید

کشش عمیق همسترینگ، ران‌ها و عضلات کشاله ران تقویت شانه‌ها و عضلات مرکزی بدن

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر نمی‌توانید به زمین برسید، یک کوسن یا پتوی تا شده را زیر لگن قرار بدهید.

تنوع پیشرفته

برای عمیق‌تر کردن کشش در همسترینگ پای جلویی، بالاتنه را به جلو رها کنید و روی پای جلویی استراحت کنید.

موارد احتیاط

اگر در نواحی کشاله ران، لگن یا همسترینگ دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.