One Legged Downward Dog with Open Hips (R)
One-Leg Down Dog with Open Hips
اِکا پادا آدُموکا شوان‌آسانا ll
Eka Pada Adho Mukha Svanasana ll

شرح انجام

1. از حرکت آدُموکا شوان‌آسانا شروع کنید.
2. پای راست را چند سانتی‌متر جلوتر از خط میانی بدن قرار دهید.
3. با دم ، پای چپ را بلند کنید و بکشید تا رو به آسمان بلند شود.
4. به آرامی ران‌ها را به چپ بدهید و لگن چپ را بالای لگن راست ببرید.
5. بگذارید زانو آزادانه خم شود.
6. هر دو دست را با قدرت هم‌زمان با پاشنه‌ی پای ایستاده روی زمین فشار بدهید.
7. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
8. برای خارج شدن، با بازدم، لگن‌ها را موازی زمین کنید و پای چپ را پایین بیاورید تا وارد آدُموکا شوان‌آسانا شوید.

فواید

کشش عمیق همسترینگ، لگن و عضلات کشاله ران کشش کمر، قفسه سینه، شانه‌ها، عضلات کشاله ران، همسترینگ، ساق پا و تاندون آشیل تقویت تمامی قسمت‌های بالای کمر، عضلات سرینی و ران‌ها بهبود تعادل و کمک به تمرکز

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

این آسانا تغییرات ای برای مبتدیان​ ندارد.

تنوع پیشرفته

برای چالشی بزرگ‌تر، این حرکت را با یک دست امتحان کنید. وقتی پای چپ بلند شد، دست راست را بلند کنید و پشت آن را روی پایین کمر قرار بدهید.

موارد احتیاط

اگر در اواخر دوران بارداری هستید یا در نواحی لگن، شانه، کمر یا مچ دست دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.