One Legged King Pigeon (L)
One Legged King Pigeon
اِکا پادا راجاکاپوت‌اسانا I
Eka Pada Rajakapotasana I

شرح انجام

1. روی چهار دست و پا در حرکت بارمان ‌آسانا آغاز کنید.
2. پای چپ را جلو بیاورید و آن را داخل دست چپ قرار بدهید.
3. پای چپ را عقب بکشید و لگن را نزدیک زمین بیاورید، مطمئن شوید که پاشنه‌ی پای چپ با لگن راست در یک خط قرار دارند و پا را برای حمایت از زانو خمیده نگه دارید.
4. دو دست را به مت فشار بدهید، شانه‌ها را عقب ببرید تا سینه را باز کنید و وارد یک خمش عقب ملایم بشوید.
5. تمرکز خود را در خم کردن بالای کمر نگه دارید، در همین حال شانه‌ها را رها کنید و از گوش‎‌ها دور کنید.
6. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
7. برای خارج شدن، با دم، به آرامی دست‌ها را رو به بدن بیاورید تا بلند شوید، سپس به بارمان‌آسانا بازگردید.

فواید

کشش عمیق و افزایش انعطاف مفاصل ران و لگن کشش قفسه سینه، شانه‌ها، شکم، ران‌ها و عضلات کشاله ران تقویت بالا تنه و عضلات مرکزی بدن

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

برای پشتیبانی یک پتوی تا شده را زیر لگن قرار دهید.

تنوع پیشرفته

برای کشش عمیق‌تر در لگن، پای چپ را جلو بیاورید تا ساق پا موازی جلوی مت شود.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن یا زانو دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.