One Legged Squat(L)
One Legged Squat
اِسکاندآسانا
Skandasana

شرح انجام

1. پاها را تا جایی که راحت هستید، از یکدیگر دور کنید و در حالت پاباز بایستید.
2. با بازدم، از کمر به جلو خم شوید و انگشتان دست را به زمین برسانید.
3. وزن را روی پای چپ بیندازید.
4. زانوی چپ را خم کنید و لگن را پایین به سمت پای چپ بیاورید.
5. بالاتنه را رو به بالا صاف کنید و کف دو دست را در جلوی سینه به هم برسانید.
6. به صورت فعال پای راست را بکشید و شانه‌ها را رها کنید.
7. به مدت چند تنفس در این حرکت بمانید.
8. برای خارج شدن، هر دو پا را صاف کنید و به حالت ایستاده بروید.

فواید

کشش لگن و عضلات کشاله ران تقویت قوزک پا، ران‌ها،‌ کمر و عضلات مرکزی بدن

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر حفظ تعادل برای شما سخت است، کف دست‌ها را روی زمین قرار بدهید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن، زانو یا مچ پا دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.