One Legged Wheel (R)
One Legged Wheel
اِکا پادا اوردوا دانیورآسانا
Eka Pada Urdhva Dhanurasana

شرح انجام

1. به پشت بخوابید. زانوها را خم کنید و پاشنه‌های پا را نزدیک باسن قرار بدهید.
2. کف دست‌ها را کنار گوش‌ها روی زمین بیاورید، به صورتی که انگشتان پایین‌تر از شانه‌ها و رو به پاها باشند.
3. پاها را درگیر کنید و در حالی که ستون مهره‌ها را از زمین جدا می‌کنید، لگن را به آرامی از روی زمین بلند کنید.
4. با قدرت دست‌ها را به زمین فشار بدهید تا بازوها صاف شوند و وارد حرکت اوردوا دانیورآسانا شوید.
5. با احتیاط وزن خود را روی پای چپ بیندازید و پای راست را رو به بالا بلند کنید.
6. پای چپ، بازوها و عضلات مرکزی بدن را با قدرت درگیر نگه دارید.
7. برای چند تنفس در این حرکت بمانید.
8. برای خارج شدن، با بازدم، پای راست را به زمین بازگردانید، فرق سر را روی مت بیاورید، چانه را روی سینه قرار بدهید و ستون مهره‌ها را تا زمانی که بدن صاف روی زمین قرار بگیرد، رو به پایین حرکت دهید.

فواید

کشش عضلات در امتداد ستون مهره‌ها، همسترینگ، شکم، شانه‌ها، بالای کمر و قفسه سینه تقویت مچ‌ دست‌ها، بازوها، ستون مهره‌ها، عضلات مرکزی بدن، سرینی و ران‌ها

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

این آسانا تغییرات ای برای مبتدیان​ ندارد.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی مچ دست، شانه، کمر یا شکم دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.