Palm Tree
Palm Tree
تال‌آسانا
Talasana

شرح انجام

1. در حرکت تادآسانا بایستید.
2. با دم، انگشتان دست را در یکدیگر حلقه کنید، دست‌ها را بالای سر ببرید و کف دست‌ها را رو به آسمان ببرید.
3. بدن را به بالا بکشید و روی انگشت‌های پا بیایید.
4. کشیده شدن بدن را حس کنید و روی این تعادل حساس تمرکز کنید.
5. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
6. برای خارج شدن، با بازدم، به تادآسانا بازگردید.

فواید

یادگیری هم ترازی صحیح بدن بهبود آگاهی فیزیکی و تعادل

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

این حرکت را بدون اینکه روی انگشتان پا بیایید، تمرین کنید.

تنوع پیشرفته

سعی کنید با چشم‌های بسته تعادل را حفظ کنید.

موارد احتیاط

اگر برای ایستادن مشکل دارید، بهتر است از اجرای این حرکت خودداری کنید.