Pendant
Pendant
تُل‌آسانا
Tolasana

شرح انجام

1. پاها را به حالت استراحت روبه‌روی خود قرار بدهید و بنشنید.
2. زانوی راست را خم کنید و پا را روی ران بالایی بگذارید.
3. این کار را با پای چپ تکرار کنید تا وارد حرکت پادمآسانا شوید.
4. کف دست‌ها را روی مت کنار لگن‌ها بیاورید.
5. با بازدم، با دست‌ها با قدرت به زمین فشار بیاورید و با منقبض کردن عضلات شکم، پاها و لگن را از روی زمین بلند کنید.
6. به مدت چند تنفس در این حرکت بمانید.
7. برای خارج شدن، با بازدم، پایین بیایید و با استفاده از دست‌ها، پاها را جلو بیاورید.

فواید

تقویت بازوها، مچ دست‌ و عضلات مرکزی بدن کشش لگن، زانوها و قوزک پا

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر نمی‌توانید پایین تنه را از روی زمین بلند کنید، به حرکت آردا پادمآسانا بروید و با بلند کردن لگن از روی زمین ایجاد قدرت کنید و یک پا را برای پشتیبانی روی مت قرار بدهید. با قرار دادن یک آجر یوگا زیر هر دست، بلند کردن پاها را ساده‌تر کنید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی مچ دست، شانه، لگن، زانو یا مچ پا دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.