Plank
Plank
پالانک‌آسانا
Phalankasana

شرح انجام

1. روی چهار دست و پا در حرکت بارمان ‌آسانا آغاز کنید.
2. انگشتان پا را به زیر بدهید و پاها را عقب ببرید، طوری که از پاشنه‌ی پا تا نوک سر یک خط صاف تشکیل شود.
3. مطمئن شوید که شانه‌ها مستقیم بالای مچ دست قرار دارند.
4. با بالا کشیدن ران به سمت آسمان و فشار دادن نشیمنگاه به زمین، دقیقاً در ناحیه عضلات مرکزی بدن نیرویی متعادل ایجاد کنید.
5. پاشنه‌ی پا را به عقب بکشید و به پایین نگاه کنید.
6. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
7. برای خارج شدن، با بازدم، زانوها را روی زمین بیاورید و به بارمان‌آسانا بازگردید.

فواید

تقویت مچ دست، بازوها، قفسه سینه و عضلات مرکزی بدن

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر توانایی نگه داشتن وزن کل بدن را ندارید، زانوها را پایین بیاورید و خط صافی از زانوها تا سر بسازید.

تنوع پیشرفته

در هر نوبت یک پا را به مدت چند تنفس بالا ببرید.

موارد احتیاط

اگر در نواحی مچ دست یا شانه دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.