Plow
Plow
هال‌آسانا
Halasana

شرح انجام

1. به پشت بخوابید. زانوها را خم کنید و کف دست‌ها را کنار بدن روی زمین قرار بدهید.
2. با دست‌ها به زمین فشار بیاورید و پاها را بالای سر ببرید.
3. پاها را صاف کنید و انگشتان را طوری خم کنید که کف آن‌ها روی زمین قرار بگیرد.
4. انگشتان دست را در هم حلقه کنید و برای باز کردن قفسه سینه، دو کتف را به آرامی به هم فشار بدهید.
5. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
6. برای خارج شدن، دست‌ها را رها کنید و آن‌ها را روی زمین فشار بدهید تا به آرامی ستون مهره‌ها را صاف کنید و به حالت شاوآسانا بازگردید.

فواید

کشش گردن، شانه‌ها، کمر، همسترینگ و قفسه سینه آرامش و رهایی ذهن

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

برای یک کشش ملایم‌تر بگذارید زانوها خم شوند.

تنوع پیشرفته

برای کشش عمیق‌تر در بالای کمر، دست‌ها را به سوی پاها رو به بالا قرار بدهید.

موارد احتیاط

اگر در نواحی گردن یا کمر دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید. برای جلوگیری از آسیب دیدن گردن، از چرخاندن سر به طرفین خودداری کنید.