Reclined Goddess
Reclined Goddess
سوپتا باداکُن‌آسانا
Supta Baddha Konasana

شرح انجام

1. به پشت بخوابید. زانوها را خم کنید و پاشنه‌های پا را نزدیک باسن ببرید.
2. کف پاها را به هم بچسبانید و بگذارید زانوها به دو طرف باز شوند.
3. با دم، دو دست را بالای سر ببرید و هر آرنج را با دست مخالف نگه دارید.
4. شانه‌ها و لگن را رها کنید.
5. تا زمانی ‌که راحت هستید، در این حرکت بمانید.
6. برای خارج شدن، با استفاده ار دست‌ها زانوها را به هم برسانید و جلوی خودتان دراز کنید و به شاوآسانا بروید.

فواید

کشش آرام لگن، عضلات کشاله ران و شانه‌ها آرامش و رهایی ذهن

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

یک پتوی تا شده را زیر زانو‌، بالاتنه یا سر قرار بدهید تا از ایجاد ناراحتی جلوگیری شود. دست‌ها را کنار بدن قرار بدهید، طوری که کف دست‌ها رو به بالا باشد.

تنوع پیشرفته

برای بازتر کردن قفسه سینه یک کوسن دقیقاً زیر کتف‌ها قرار بدهید.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن، زانو یا شانه دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.