Reclined Hand to Toe (L)
Reclined Hand to Toe
سوپتا پادانگوشت‌آسانا
Supta Padangusthasana

شرح انجام

1. به پشت بخوابید.
2. زانوی راست را به سمت سینه بکشید و شست پا را با انگشتان دست راست بگیرید.
3. پای راست را بالا ببرید و آن را صاف کنید.
4. پای راست را در طول زمین صاف کنید و کتف‌ها را رها کنید.
5. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
6. برای خارج شدن، با بازدم، پا را به پایین رها کنید و در شاوآسانا قرار بگیرید.

فواید

کشش لگن، عضلات کشاله ران، همسترینگ، ساق پا و تاندون آشیل باز شدن لگن و تقویت شکم

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر نمی‌توانید پای راست را صاف کنید، از یک طناب یا کمربند استفاده کنید. برای یک کشش ملایم‌تر، پاشنه‌ی پای پایینی را روی یک کوسن یا کتاب قطور قرار بدهید. برای از بین بردن ناراحتی در پایین کمر، زانوی پایینی را خم کنید و کف پا را روی زمین بیاورید.

تنوع پیشرفته

برای چالشی بزرگ‌تر، آرنج را خم کنید و با درگیر کردن عضلات مرکزی بدن، سر و بالاتنه را رو به پای بلند شده بکشید.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن یا همسترینگ دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.