Reclined Pigeon (R)
Reclined Pigeon
سوپتا کاپوتان‌آسانا
Supta Kapotasana

شرح انجام

1. به پشت بخوابید. زانوها را خم کنید و پاشنه‌های پا را نزدیک باسن ببرید.
2. پای راست را روی ران چپ قرار بدهید.
3. پای چپ را از روی مت بلند کنید، دست راست را از بین پاها رد کنید و دو دست را روی ساق پای راست در هم گره بزنید.
4. با استفاده از دست‌ها، زانو را رو به سینه بغل کنید و هر وقت احساس تنش کردید، آن را رها کنید.
5. تا زمانی‌ که راحت هستید، در این حرکت بمانید.
6. برای خارج شدن، دست‌ها را رها کنید و دو پا را روی زمین قرار بدهید.

فواید

کشش عمیق لگن، ران‌ها و عضلات کشاله ران آرامش و رهایی ذهن

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر نمی‌توانید دست‌ها را دور ساق حلقه کنید، انگشتان دست را دور ساق حلقه کنید.

تنوع پیشرفته

برای کششی عمیق‌تر پای چپ را صاف کنید، با دو دست پشت ساق چپ را بگیرید و لگن را روی مت نگه دارید.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن یا زانو دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.