Reverse Corpse
Reverse Corpse
آدوآسانا
Advasana

شرح انجام

1. روی شکم بخوابید.
2. سر را به یک طرف بچرخانید و دست‌ها را کنار بدن رها کنید یا آن‌ها را بالای سر بکشید.
3. چشم‌ها را ببندید و بگذارید کل بدن شما نرم و سنگین‌تر شود.
4. همه عضلات گرفته شده را رها کنید و با سرعت طبیعی تنفس کنید.
5. تا زمانی‌ که راحت هستید، در این حرکت بمانید.

فواید

آرامش بدن و رهایی ذهن کاهش استرس و خستگی

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

این آسانا تغییرات ای برای مبتدیان​ ندارد.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر باردار هستید یا در کمر دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.