Side Crane (L)
Side Crane
پارش‌وا باک‌آسانا
Parsva Bakasana

شرح انجام

1. در حرکت تادآسانا بایستید.
2. با بازدم، از لگن به جلو خم شوید، آرنج چپ را روی ران راست قرار بدهید و دست‌ها را به حالت دعا نگه دارید و وارد پاری‌ورتا اوتكات‌آسانا(1) شوید.
3. بالاتنه را به راست بچرخانید.
4. دست‌ها را روی زمین در سمت راست پا و با فاصله‌ی عرض لگن قرار دهید.
5. ران‌ها را روی بازوی راست بگذارید و زانوها را روی بالای بازوی چپ بیاورید.
6. به آرامی به جلو خم شوید تا پاها به صورت طبیعی از روی زمین بلند شوند.
7. شانه‌ها را هم‌تراز نگه دارید و به جلو نگاه کنید.
8. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
9. برای خارج شدن، با بازدم، پاها را پایین بیاورید و روی مت بگذارید. با دم، به حالت تادآسانا بازگردید.

فواید

تقویت مچ دست، بازوها، قفسه سینه، شانه‌ها و عضلات مرکزی بدن بهبود تعادل و کمک به تمرکز افزایش قدرت و انعطاف عضلات در امتداد ستون مهره‌ها

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

این آسانا تغییرات ای برای مبتدیان​ ندارد.

تنوع پیشرفته

پاها را در یک طرف دراز کنید. پای زیری را به یک طرف دراز کنید و پای بالایی را به سوی دیوار پشتی خود بکشید.

موارد احتیاط

اگر در نواحی مچ دست، شانه، کمر یا زانو دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.