Simple Heron (L)

شرح انجام

1. چهارزانو، راحت بنشینید.
2. پاشنه‌ی پای راست را روی زمین بیاورید و مطمئن شوید که نشیمنگاه‌ها یه صورت موازی روی زمین قرار دارند.
3. انگشتان را دور پای راست حلقه کنید.
4. به آرامی به عقب خم شوید، شانه‌ها را رها کنید و به آرامی پای راست را بالا بکشید.
5. ستون مهره‌ها را کشیده نگه دارید و سینه را باز کنید.
6. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
7. برای خارج شدن، با بازدم، پا را به پایین رها کنید و به حالت چهار زانو برگردید.

فواید

کشش همسترینگ، لگن و ساق پا تقویت قفسه سینه، بازوها و عضلات مرکزی بدن جایگزینی مناسب برای حرکت کرونچ‌آسانا

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر نمی‌توانید پای بالایی را صاف کنید، یک طناب یا کمربند دور آن بپیچید و دو سر آن را با دست‌ها نگه دارید.

تنوع پیشرفته

آرنج‌ها را خم کنید تا بتوانید پای بالایی را کمی بالاتر از سر ببرید. دست‌ها را بالای پای بالایی حلقه کنید.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن، زانو یا شانه دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.