Single Leg Shoulder Stand (R)
Single Leg Shoulder Stand
اِکا پادا ساروانگ‌آسانا
Eka Pada Sarvangasana

شرح انجام

1. به پشت بخوابید. زانوها را خم کنید و دست‌ها را در دو طرف بدن روی زمین بگذارید.
2. دست‌ها را به زمین فشار بدهید و پاها را بلند کنید و بالای سر ببرید.
3. پایین کمر را با دست‌ها نگه دارید.
4. پاها را صاف کنید و بالا بکشید تا وارد حالت سالامبا ساروانگ‌آسانا بشوید.
5. در حالی که هر دو پا را صاف نگه می‌دارید، پای چپ را از بالای سر پایین بیاورید و انگشتان پا را روی زمین بگذارید.
6. به آرامی تنفس کنید و در صورت نیاز، دست‌ها و بازوها را برای پشتیبانی ستون مهره‌ها در جای مناسب بگذارید.
7. به مدت چند تنفس در این حرکت بمانید.
8. برای خارج شدن، پای چپ را بلند کنید و به حالت سالامبا ساروانگ‌آسانا بروید، یا پای راست را پایین بیاورید و در کنار پای چپ قرار دهید تا وارد هال‌آسانا شوید.

فواید

کشش لگن، همسترینگ، شانه‌ها و گردن تقویت پاها و عضلات سرینی آرامش و رهایی ذهن

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

یک یا دو پتوی تا شده را زیر شانه‌‌ها قرار دهید تا برای گردن فضای بیشتری فراهم کنید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در گردن دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید. برای جلوگیری از آسیب دیدن گردن، از چرخاندن سر به طرفین خودداری کنید.