Sphinx
Sphinx
سالامبا بوجانگ‌آسانا
Salamba Bhujangasana

شرح انجام

1. روی شکم بخوابید.
2. چانه را روی زمین بیاورید و کف دست‌ها را زیر شانه‌ها روی زمین بگذارید.
3. با دم، با استفاده از عضلات بالایی پشت، سینه را از روی زمین بلند کنید.
4. با دست‌ها به جلو قدم بردارید و ساعدها را موازی هم روی زمین بگذارید.
5. مطمئن شوید که آرنج‌ها مستقیم زیر شانه قرار دارند.
6. شانه‌‌ها و پاها را رها کنید، سینه را باز کنید و به جلو نگاه کنید.
7. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
8. برای خارج شدن، با بازدم، به آرامی سینه را روی زمین رها کنید و دست‌ها را در دو طرف روی زمین قرار دهید.

فواید

افزایش انعطاف و قدرت عضلات در امتداد ستون مهره‌ها کشش قفسه سینه و شکم حرکت جایگزین مناسب برای بوجانگ‌آسانا به منظور ایجاد خم به پشت ملایم‌تر

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

این آسانا تغییرات ای برای مبتدیان​ ندارد.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر باردار هستید یا در نواحی کمر، شانه یا شکم دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.