Staff
Staff
داندآسانا
Dandasana

شرح انجام

1. چهارزانو، راحت بنشینید.
2. پاها را در جلو دراز کنید، ران‌ها را درگیر کنید و پاشنه‌های پا را جلو بکشید.
3. کف دست‌ها یا انگشت‌ها را روی زمین کنار پاها قرار دهید.
4. دست‌ها را به آرامی به پایین فشار بدهید تا بالاتنه را بلند کنید و ستون مهره‌ها را بکشید.
5. عضله‌های شکم را درگیر کنید و بالاتنه را بالا بکشید و این کشش را در طول ستون مهره‌‌ها حفظ کنید.
6. برای چند تنفس در این حرکت بمانید.
7. برای خارج شدن، پاها را چهارزانو قرار دهید و به حالت سوک‌‌آسانا بازگردید.

فواید

کشش همسترینگ و تقویت کمر کمک به ایجاد فدرت لازم برای مراقبه نشسته بهبود هم ترازی بدن و افزایش آگاهی فیزیکی

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

یک پتوی تا شده را زیر زانو‌ها قرار دهید تا از ایجاد ناراحتی جلوگیری شود.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی مچ دست یا کمر دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.