Standing Backbend
Standing Backbend
آنوویت‌آسانا
Anuvittasana

شرح انجام

1. در حرکت تادآسانا بایستید.
2. دست‌ها را بالای سر ببرید و انگشتان را در هم گره بزنید، طوری که دو انگشت اشاره به سمت بالا اشاره کنند.
3. با بازدم، ران‌ها را جلو بکشید و بالاتنه را به عقب خم کنید.
4. گردن را رها کنید، استخوان خاجی را جلو بدهید و پاها را درگیر نگه دارید.
5. به مدت چند تنفس در این حالت بمانید.
6. برای خارج شدن، با یازدم، به ترتیب سینه، بالاتنه و کمر را صاف کنید و وارد تادآسانا شوید.

فواید

کشش تمامی قسمت‌های جلویی بدن شامل ران‌ها، شکم، قفسه سینه و گردن افزایش انعطاف ستون مهره‌ها تقویت پاها و عضلات مرکزی بدن

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

این آسانا تغییرات ای برای مبتدیان​ ندارد.

تنوع پیشرفته

برای کشش عمیق‌تر، دست‌ها را از روی کمر به پشت پا حرکت دهید.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن، زانو یا کمر دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.