Standing Forward Bend with Yoga Lock
Standing Forward Bend With Yoga Lock
اوتان‌آسانا lll
Uttanasana lll

شرح انجام

1. در حرکت تادآسانا بایستید.
2. با دم، دست‌ها را به بالا ببرید و با بازدم، از لگن به جلو خم شوید و وارد اوتان‌آسانا شوید.
3. انگشتان را در پشت بدن در هم حلقه کنید و بگذارید بازوها در جلو رو به زمین کشیده شوند.
4. به آرامی استخوان‌های کتف را به هم نزدیک کنید و گردن را رها کنید.
5. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
6. برای خارج شدن، دست‌ها را رها کنید و با دم، به تادآسانا بازگردید.

فواید

کشش عمیق همسترینگ، پایین کمر، بازوها و قفسه سینه کاهش تنش و فشردگی در پایین کمر

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

برای کشش ملایم‌تر، زانوها را خم کنید.

تنوع پیشرفته

آرنج‌ها را به آرامی خم کنید تا کششی عمیق‌تر در طول قفسه سینه داشته باشید.

موارد احتیاط

اگر در نواحی کمر یا شانه دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.