Standing Supported Backbend
Standing Supported Backbend
سالامبا آنوویت‌آسانا
Salamba Anuvittasana

شرح انجام

1. در حرکت تادآسانا بایستید.
2. هر دو دست را روی پایین کمر قرار دهید.
3. لگن را به جلو فشار بدهید، شانه‌ها را به عقب بکشید و بالاتنه را به عقب خم کنید.
4. به آسمان نگاه کنید. از دست‌ها به عنوان تکیه‌گاه استفاده کنید. استخوان دنبالچه را پایین بدهید و پاها را با قدرت درگیر نگه دارید.
5. برای چند تنفس در این حرکت بمانید.
6. برای خارج شدن، با دم، از قفسه سینه و بالاتنه شروع کنید و به تادآسانا بازگردید.

فواید

کشش ملایم تمامی قسمت‌های جلویی بدن افزایش انعطاف عضلات در امتداد ستون مهره‌ها تقویت عضلات مرکزی بدن

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

اگر در گردن احساس ناراحتی می‌کنید، سر را بالا نگه دارید و به جلو نگاه کنید.

تنوع پیشرفته

برای کشش عمیق‌تر، دست‌ها را در پشت پا پایین ببرید.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن، زانو یا کمر دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.