Supported Headstand
Supported Headstand
سالامبا شیرش‌آسانا
Salamba Sirsasana

شرح انجام

1. روی چهار دست و پا در حرکت بارمان‌آسانا آغاز کنید.
2. ساعدها را روی زمین قرار دهید، طوری که انگشتان بتوانند دور آرنج دست مخالف حلقه شوند.
3. انگشتان را در هم فرو ببرید، انگشت کوچک‌تر را داخل دست‌ها ببرید تا به عنوان تکیه‌گاه از آن استفاده کنید.
4. انگشتان پا را به زیر بدهید، به جلو خم شوید و فرق سر را روی زمین قرار بدهید، طوری که پشت سر به دست‌ها فشرده شود.
5. ساعدها را به زمین فشار بدهید و از گوش ها دور کنید.
6. با فشار به پاها، لگن را بلند کنید و به جلو قدم بردارید، تا جایی که بالاتنه بر زمین عمود شود.
7. هنگامی که تنه به اندازه‌ی کافی صاف شود، انگشتان پا به صورت طبیعی از روی زمین بلند می‌شوند.
8. میزان نیروی وزن وارد بر پیشانی را با کشیدن وزن بدن روی ساعدها و آرنج‌ها تنظیم کنید.
9. هر وقت آماده بودید، پاها را در حالی که کنار هم قرار دارند، رو به آسمان بکشید.
10. گوش‌ها، شانه‌ها، لگن و پاشنه‌های پا باید در یک خط راست قرار بگیرند.
11. به مدت سی ثانیه تا پنج دقیقه در این حرکت بمانید.
12. برای خارج شدن، با بازدم، به آرامی انگشتان پا را به سوی زمین رها کنید و در حرکت بال‌آسانا استراحت کنید.

فواید

تقویت بالای کمر، شانه‌ها و عضلات مرکزی بدن بهبود تعادل و کمک به تمرکز

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

برای پشتیبانی بیشتر، این حرکت را کنار دیوار تمرین کنید. ابتدا پشت به دیوار شروع کنید و به آرامی انگشتان پا را روی دیوار بالا ببرید تا پاها کمی بالاتر از حالت موازی زمین باشند. در هر نوبت یک پا را به حالت عمود بر زمین ببرید تا بتوانید قدرت و اعتماد به نفس لازم برای این حرکت را به دست بیاورید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی گردن یا شانه دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید. اگر هنگام تمرین این حرکت افتادید، اتفاقی بسیار معمولی است. در این صورت از سفت کردن بدن خود اجتناب کنید. چانه و زانوها را داخل سینه جمع کنید، بگذارید بدنتان شل شود تا بتوانید به آرامی روی زمین بغلتید. حتی می‌توانید افتادن را تمرین کنید تا بر ترس از آن غلبه کنید.