Toe Stand (L)
Toe Stand
پادانگوشت‌آسانا
padangustsana

شرح انجام

1. در حرکت تادآسانا بایستید.
2. همه وزن خود را روی پای راست بیندازید و یک لحظه برای پیدا کردن تعادل صبر کنید.
3. با بازدم، زانوی چپ را خم کنید، لگن را به خارج بچرخانید و با کمک دست‌ها، پای چپ را روی جلوی ران راست در بالاترین حالت ممکن قرار دهید.
4. با بازدم، از لگن به جلو خم شوید، سپس انگشتان را روی زمین جلوی خودتان قرار دهید.
5. به آرامی زانوی راست را خم کنید تا لگن پایین بیاید و به پاشنه‌ی پای راست برسد.
6. با دقت دست‌ها را از روی زمین بلند کنید و کف آن‌ها را در جلوی قفسه سینه به یکدیگر بچسبانید.
7. به جلو نگاه کنید. ستون مهره‌ها را کشیده نگه دارید و شانه‌ها را رها کنید.
8. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
9. برای خارج شدن، با بازدم، دست‌ها را روی زمین بیاورید و پای راست را صاف کنید، سپس با دم، بالا بیایید. پای چپ را رها کنید و به تادآسانا بازگردید.

فواید

تقویت قوزک پا، ساق پاها، ران‌ها و عضلات مرکزی بدن افزایش انعطاف در زانوها و لگن بهبود تعادل و کمک به تمرکز

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

این آسانا تغییرات ای برای مبتدیان​ ندارد.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن، زانو یا مچ پا دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.