Triangle (L)
Triangle
تریکون‌آسانا
Trikonasana

شرح انجام

1. پاها را تا جایی که راحت هستید، از یکدیگر دور کنید و در حالت پا باز بایستید.
2. پای چپ را90 درجه به خارج بچرخانید تا به جلوی مت اشاره کند.
3. مطمئن شوید که پاشنه‌ی چپ با وسط پای راست در یک خط قرار دارند و لگن به کنار مت باز است.
4. با دم، هر دو دست را در ارتفاع شانه از هم باز کنید.
5. بدون اینکه بدن را به جلو خم کنید، با دست چپ خود را به سمت چپ بکشید.
6. دست چپ را از روی ساق به پایین ببرید. مطمئن شوید که پاها، لگن و شانه‌ها با هم در یک صفحه قرار دارند.
7. دست راست را به صورت عمود بالا ببرید، طوری که کف دست رو به جلو باشد و شانه‌ها رها شوند.
8. سر را به آرامی بچرخانید و به انگشتان دست راست نگاه کنید.
9. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
10. برای خارج شدن، عضلات پا و شکم را درگیر کنید و تصور کنید که بازوی راست شما بدن را بالا می کشد، سپس به حالت پا باز باز گردید.

فواید

تقویت عضلات مرکزی بدن، ران‌ها، زانوها و قوزک پا کشش لگن، عضلات کشاله ران، همسترینگ، قفسه سینه و شانه‌ها بهبود تعادل و کمک به تمرکز

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

برای اطمینان از قرارگیری پاها، لگن و شانه‌ها در یک صفحه، این حرکت را پشت به یک دیوار انجام دهید. اگر چرخاندن سر برای شما سخت است، سر و گردن را در حالت عادی نگه دارید. دست پایینی را روی یک آجر یوگا قرار دهید تا پشتیبانی بیشتری داشته باشید.

تنوع پیشرفته

برای کشش عمیق‌تر در ناحیه شکم، دست بالایی را به سوی جلوی مت بکشید و آن را کنار گوش و موازی زمین نگه دارید.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن، زانو یا پایین کمر دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.