Tripod Headstand
Tripod Headstand
موکتا هاستا شیرش‌آسانا
Mukta Hasta Sirsasana

شرح انجام

1. روی چهار دست و پا در حرکت بارمان ‌آسانا آغاز کنید.
2. سر را روی زمین بیاورید و جلوی دست‌ها بگذارید. مطمئن شوید که آرنج‌ها مستقیم بالای دست‌ها قرار دارند.
3. انگشتان را به زیر بدهید، پاها را صاف کنید تا لگن را بالا بکشید و با پاها به جلو قدم بردارید، تا جایی که بالاتنه عمود بر زمین باشد.
4. وقتی تنه‌ی شما به اندازه کافی صاف شود، انگشتان به صورت طبیعی از روی زمین بلند خواهد شد.
5. زانوها را روی عضلات پشت بازو قرار بدهید تا وارد آردا موکتا هاستا شیرش‌آسانا شوید و شانه‌ها را از گوش‌ها دور کنید.
6. وقتی آماده بودید، عضلات مرکزی را درگیر کنید و به آرامی پاها را بالا بیاورید تا هر دو به آسمان اشاره کنند.
7. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
8. برای خارج شدن، به آرامی و با کنترل، پاها را روی زمین بیاورید و در حرکت بال‌آسانا استراحت کنید.

فواید

بهبود تعادل و کمک به تمرکز تقویت بالای کمر، عضلات مرکزی بدن، شانه‌ها و مچ دست‌ها

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

یک پتوی تا شده را زیر سر قرار دهید تا از ایجاد ناراحتی جلوگیری شود.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی گردن یا شانه دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید. اگر هنگام تمرین این حرکت افتادید، اتفاقی بسیار معمولی است. در این صورت از سفت کردن بدن خود اجتناب کنید. چانه و زانوها را داخل سینه جمع کنید، بگذارید بدنتان شل شود تا بتوانید به آرامی روی زمین بغلتید. حتی می‌توانید افتادن را تمرین کنید تا بر ترس از آن غلبه کنید.