Warrior l (L)
Warrior l
ویرابادرآسانا l
Virabhadrasana l

شرح انجام

1. در حرکت تادآسانا بایستید.
2. از لگن به جلو خم شوید، پای راست را کمی به عقب ببرید و انگشتان آن را45 درجه رو به بیرون قرار دهید.
3. مطمئن شوید که لگن رو به جلوی مت قرار دارد. برای نگه داشتن تعادل لگن در این حالت شاید نیاز باشد پای راست را کمی به راست ببرید.
4. مطمئن شوید که پای چپ مستقیم بالای قوزک پای چپ قرار دارد.
5. با دم، دست‌ها را بالای سر ببرید، طوری که کف آن‌ها رو به هم باشد.
6. دست‌ها را با ملایمت عقب ببرید، قفسه سینه را باز کنید و وارد خمش ملایمی به پشت شوید. دنبالچه را پایین بدهید تا از پایین کمر محافظت کنید.
7. شانه‌ها را رها کنید و به سمت بالا بین دو دست نگاه کنید.
8. به مدت سی ثانیه تا یک دقیقه در این حرکت بمانید.
9. برای خارج شدن، با بازدم، دست‌ها را پایین بیاورید. به جلو قدم بردارید و با دم، وارد حرکت تادآسانا بشوید.

فواید

تقویت ران، مچ پا، عضلات سرینی، عضلات مرکزی بدن، پایین کمر و شانه‌ها کشش کشاله ران، لگن، قفسه سینه و شانه‌ها

ساده کردن حرکت برای مبتدی‌ها

برای حرکتی ملایم‌تر می‌توانید زانوی پشتی را روی زمین قرار دهید. اگر نگاه کردن به بالا گردن را ناراحت می‌کند، سر و گردن را در حالت خنثی نگه دارید.

تنوع پیشرفته

این آسانا تغییرات پیشرفته ای ندارد.

موارد احتیاط

اگر در نواحی لگن، زانو، شانه یا مچ پا دچار آسیب هستید با احتیاط این حرکت را انجام دهید یا از اجرای آن خودداری کنید.